Puunhankinta > Metsäosasto

Teemme tuottavaa puukauppaa luotettavasti

Oma ammattitaitoinen metsäosastomme huolehtii, että sahalla on jokaisena työpäivänä tukkia sahattavaksi. Puuhankinnan ohella metsäosasto suunnittelee leimikon korjuun ja kuljetukset leimikolta sahalle ja puukaupan dokumentoinnin puunmyyjälle.

 

Laaja katkontamatriisi

Tavoitteemme on, että jokaisella leimikolla hyödynnetään laajaa katkontamatriisiamme ja maksimoidaan leimikolta saatavan sahapuun osuus mahdollisimman suureksi.

Käyttämämme raakapuun määrä jakautuu lähes tasan männyn ja kuusen kesken. Sahaamme kahdella eri sahalinjalla; isot tuki sahataan pyörösahalinjalla ja alle 18 sentin puita varten on veistosahalinja, joten tukkiluokkajakauma on laaja.

Neljäsosa ostamastamme raakapuusta on kuitutukkia. Kuitutukki on pienimmillään latvastaan 10 senttistä sahapuuta, pituudet alkavat 27 desimetristä. Katkonnalla maksimoimme tukkipuun osuuden leimikossa mahdollisimman suureksi taaten samalla puunmyyjälle parhaimman kantorahatulon.

Tärkeä osa puukauppaa on huolellinen leimikonsuunnittelu ja hyvä korjuujälki, mikä takaa uudelle metsälle hyvän kasvupohjan ja alentaa leimikon uudistamiskustannuksia. Puunkorjuu tehdään yhteistyössä paikallisten metsäalan yrittäjien kanssa nykyaikaisilla korjuu- ja kuljetuskalustoilla.

Paras kokonaishinta

Oikea-aikainen metsänhakkuu lisää metsäsi tuottoa.

Lue lisää»

Paikallinen puunostaja

Metsä tuo työtä ja ylläpitää infrastruktuuria maaseudulla. 

Lue lisää»

Metsää myymässä?

Katso kartalta oman alueesi yhteyshenkilön yhteystiedot »

Pyydä tarjous

Kun suunnittelet puukauppaa, ota yhteyttä - Olemme valmiita palvelemaan!

Tarjouspyyntö »

Sahateollisuus

Lue uusi sidosryhmälehti no 1/2014

Lue uusin sidosryhmälehtemme tästä.