Ympäristö > Puu rakentaa huomista

Rakenna puusta -
pienennä hiilijalanjälkeäsi

Puu on uusiutuva luonnonvara. Puu on ainoa rakennusmateriaali, jonka määrä koko ajan lisääntyy. Puuta käyttäen uusiutumattomien materiaalien käyttöä voidaan vähentää tai kokonaan välttää. Tällä on merkitystä erityisesti rakentamisessa, jossa käytetyt materiaalimäärät ovat suuria ja jossa muiden materiaalien korvaaminen puulla on varsin helppoa.

Käytämme vain suomalaisista metsistä hankittua puuta, hyödynnämme arvokkaan luonnonmateriaalin mahdollisimman täydellisesti. Puunkorjuussa noudatamme suomalaista metsälainsäädäntöä. Emme hanki puuta suojelumetsistä ja suosimme hyvän metsähoidon käytäntöjä. Kaikki toimintamme metsissä tehdään metsää sekä metsäluontoa säästäen ja kunnioittaen.

www.puuinfo.fi

ISOJOEN SAHA OY

Teollisuustie 8
64900 Isojoki
PUH. (06) 220 4400

Yhteystiedot