Sahatavara

Asiakaslähtöiset tuotteet

Asiakkaamme tietävät parhaiten tarvitsemansa sahatavaran laadun – meidän tehtävänämme on täyttää asiakkaidemme odotukset ja luoda heille ensiluokkainen raaka-aine.

Perinteiset sahatavaralaadut ja kosteudet eivät aina ole asiakkaalle paras ratkaisu, joten suuri osa tuotteistamme on erikoisdimensioita ja -pituuksia, joiden laatu, lajittelu ja kuivuusaste ovat asiakkaan tarpeen mukaiset. Asiakastuotteiden valmistus alkaa aina tukkileimikolta metsästä – asiakkaan laatuvaatimus tiedetään jo tukkien katkonnassa ja lajittelussa. Asiakastuotteet täydentävät laajaa standardituotteiden luetteloamme.

Sahaus ja kuivaus toteutetaan täysin automatisoiduilla nykyaikaisilla laitteilla. Investoimalla säännöllisesti tuotantolaitteisiin ylläpidämme sahatavaran korkeaa laatua.

Tehokas ja joustava tuotantomme mahdollistaa laajan tuotevalikoiman, voimme tehdä hyvin erilaisia tuotteita. Olemme riittävän suuri yritys; kapasiteettimme riittää isojenkin asiakkaiden vaatimuksiin. Samalla olemme myös sopivan pieni, pystymme tekemään tilaustuotteita ja kuuntelemaan asiakkaidemme tarpeet. 

 

SAHATAVARA

Käytämme vain suomalaista raaka-ainetta. Sahalla on puun alkuperäketjun hallintasertifikaatti CoC, sahatavarallamme on PEFC -merkin käyttöoikeus.
Sahatavaralaadut ja -mitat »

LUJUUSLAJITELTU RAKENNESAHATAVARA

Isojoen Sahan rakennesahatavaralla CE-merkintä.

CE -merkki on Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen.  CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset. CE-merkintä tuli pakolliseksi suurelle osalle rakennustuotteita kaikissa EU-maissa heinäkuusta 2013 alkaen. 

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä. Rakennustuotteessa merkintä osoittaa tuotteen täyttävän rakennusdirektiiviin perustuvat vaatimukset, ja olevan siten myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkintä kattaa tuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet, kuten rakenteen kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys. Tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta.  

Isojoen Sahan sertifikaatti tehtaan tuotannon valvonnasta »

Katso Isojoen Sahan suoritustasoilmoitukset

ESIMERKKEJÄ ASIAKKAIDEMME TUOTTEISTA

Duo ja trio palkit, porrasaihiot sekä ikkunakarmiaihiot
Kantavat rakenteet raaka-aine: asiakaskohtaiset dimensiot esimerkiksi 46 x 110 - 88 x 250 sahatuottoinen kuusi sahaus 2 ex log tai sydänvapaa, KD 12%

Porrasaihiot raaka-aine: puuvalmis tai liimattu 25/32/38 mm kuusi/mänty, KD 14%

Ikkunakarmiaihiot raaka-aine: mänty u/s I-III tai sormijatketut oksattomat aihiot, KD 10%

Lue lisää »

 

 

Ulkoverhouslaudat ja liimapalkit sekä kantavat rakenteet
Ulkoverhouslaudat raaka-aine esimerkiksi: 44/50 x 150/200 mm sahatuottoinen kuusi, asiakaskohtaiset pituudet, KD 12-14% tai KD 16-18%

Kantavat rakenteet: asiakaskohtaiset dimensiot esimerkiksi 38 x 150– 63 x 200 sahatuottoinen kuusi sahaus 2 ex log tai sydänvapaa, KD 12%

Lue lisää »

 

Sisäverhouslaudat
Sisäverhouslaudat raaka-aine: esimerkiksi 32/38 x 125/150 terveoksainen kuusi tai mänty, KD 12-13% tai 14-16%

Lue lisää »

Laivausmerkit

laivausmerkki US Terveoksainen
laivausmerkki US
laivausmerkki ST
laivausmerkki V
laivausmerkki VI

Jatkojalosteet

Teemme yhteistyötä alueemme puunjalostusteollisuuden kanssa, mikä lisää monipuolisuutta omaan tuotevalikoimaamme, joten voimme toimittaa asiakkaillemme myös aihioita, sormijatkos- ja liimapuukomponentteja sekä höylättyjä ja mitallistettuja tuotteita.
Näin pystymme palvelemaan laajemmin myös puutavaraliikkeitä ja puuta jalostavaa teollisuutta.