Sahatavara > Sivutuotteet

Puu hyödynnetään kokonaan

isojoen lämpöPuu on materiaali, joka pystytään käyttämään kokonaan tyvestä latvaan ja kuoresta puun sydämeen. Ja loput mitä jää jäljelle on biohajoavaa ja palautuu luonnon kiertokulkuun. Puun sahauksen yhteydessä ei synny jätettä, vaan kaikki sivutuotteet voidaan hyödyntää, joko raaka-aineena tai biopolttoaineena ja näin korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Sahauksen sivutuotteena syntyy kuorta, sahanpurua ja haketta. Yhdestä tukkikuutiosta tuotetaan noin puoli kuutiota sahatavaraa ja sivutuotteena saadaan haketta noin 0,3 kuutiota ja loppuosa puunkuorta sekä sahanpurua.

Kuori käytetään lämmöntuottamiseen bioenergialaitoksessa. Saha on lämmöntuotannossa omavarainen. Tuotannossa syntyvä hake toimitetaan paperi- ja selluteollisuudelle raaka-aineeksi. Sahanpuru toimitetaan energian raaka-aineeksi bioenergiayhtiöille.

Isojoen Lämpö Oy

Isojoen Lämpö Oy on bioenergiayhtiö, jonka omistavat Isojoen Saha ja Isojoen kunta. Wärtsilä Bio Powerin 10 megawatin lämpövoimala rakennettiin sahan alueelle vuonna 2005. Lämpövoimala on kytketty kaukolämpöverkkoon, jonka energiaa hyödyntää sekä sahan prosessit että kunnan julkiset ja yksityiset kiinteistöt. Kaukolämpöverkon pituus on noin 6 kilometriä.

Puun kuoresta saatu lämpöenergia on puhdasta luonnon energiaa. Polttoaineena käytetään sahauksen sivutuotteena syntyvää puun kuorta, lämpöenergiaa tuotetaan 39 gigawattia vuodessa.

Isojoen Lämpö Oy

Teollisuustie 1
64900 ISOJOKI
Juha Pynnönen, toimitusjohtaja
GSM: 050 371 6177
juha.pynnonen@isojoensaha.fi