Puukaupan vaiheet

1. Vierailemme metsässäsi

Ota meihin yhteyttä, kerro metsätilastasi ja toiveistasi siihen liittyen. Saatuamme sinulta metsäsi kiinteistötunnuksen voimme sopia, että käymme paikan päällä joko yhdessä kanssasi tai omatoimisesti. Yhteyshenkilönäsi toimii sama ammattitaitoinen ostoesimies kaupan kaikissa vaiheissa.

2. Arvioimme metsäsi hakkuumahdollisuudet

Kerro meille toiveesi. Kartoitamme metsäsi hakkuumahdollisuudet ja teemme toiveisiisi sopivan hakkuusuunnitelman, jonka käymme kanssasi yhdessä läpi. Metsänomistajana päätät, mitä toimenpiteitä metsässäsi tehdään kestävää metsänhoitoa kunnioittaen.

3. Teemme tarjouksen

Toivomastasi hakkuutavasta riippuen arvioimme metsästäsi saatavan puumäärän sekä hinnan. Puumäärät arvioidaan puutavaralajeittain. Metsänomistajalle puun taloudellisesti arvokkain osa on sen tukkiosuus. Kun myyt puuta Isojoen Sahalle, tukkiosuus käytetään aina maksimaalisesti hyödyksi. Tämä tarkoittaa suurempaa taloudellista tuloa sinulle.

4. Sovimme puukaupasta

Kun hyväksyt puukauppatarjouksen, allekirjoitamme kanssasi puukauppasopimuksen. Puukauppasopimuksessa määritellään puun korjuun ajankohdaksi joko kesä tai talvi. Voimme myös halutessasi tehdä sinulle tarjouksen mahdollisesta metsänuudistamisesta puukaupan yhteydessä tai myöhemmin.

5. Hoidamme hakkuuluvat ja hakkuuilmoitukset

Niin sanotuissa pystykaupoissa, joissa me ostajana vastaamme puunkorjuusta, varastoinnista ja kuljetuksesta, hoidamme kaiken paperityön puolestasi:

  • tarkistamme metsäsi luontoarvot ja arvokkaat elinympäristöt
  • teemme puolestasi metsänkäyttöilmoituksen Metsäkeskukselle
  • teemme tarvittaessa suunnitelmat ja ilmoitukset myös muille viranomaistahoille.

6. Hakkuiden aikataulu

Hakkuiden ajankohtaan (kesä/talvi) vaikuttaa leimikon korjuukelpoisuus. Korjuukelpoisuuteen vaikuttavat metsän maaperän kantavuus ja metsätilalle johtava tieverkosto.

  • Kelirikkokelpoiset leimikot voidaan korjata milloin vain
  • Kesäkorjuukelpoiset leimikot voidaan korjata myös kesäaikaan mutta ei kelirikon aikaan.
  • Talvikohteet vaativat aina riittävän routakerroksen ja keliolosuhteet, jotta puunkorjuu tai puun kaukokuljetus sahalle onnistuu. Koska talvisäistä ei ole varmuutta, talvikohteista joudutaan sopimaan myös pitempia hakkuuaikoja.
  • Saat ilmoituksen yhteyshenkilöltäsi ennen hakkuun aloitusta. Olet tervetullut vierailemaan palstalla hakkuutöiden ollessa käynnissä.

Hakkuun jälkeen todennamme sinulle puumäärät puutavaralajeittain sekä puukauppatulon mittaustodistuksella. Puukauppatulon tilitämme sinulle 30 päivän kuluessa loppumittauksesta.

7. Hoidamme sovitut jälkityöt ja autamme tarvittaessa metsän uudistamisessa

Uudistushakkuun jälkeen metsälaki velvoittaa metsänuudistamiseen. Meiltä saat tarvittaessa tarjouksen maanmuokkauksesta ja uusista taimista. Oman alueesi ostoesimies neuvoo sinua uudistamiseen liittyvissä asioissa. Tuleviin metsänhoitotöihin ja taimikon hoitoon voimme myös järjestää apua, neuvontaa ja ohjeita.

Tietoa metsänomistajalle

Lue lisää Isojoen Sahan puun hankinnasta Metsänomistajan sivuiltamme.

Ota yhteyttä