Vastuullisuus

Huolehdimme ympäristöstä ja kestävästä metsätaloudesta

Isojoen Saha hankkii käyttämänsä puut kestävästi hoidetuista metsistä. Raaka-aine hyödynnetään sahalla kokonaan.

Isojoen Saha tukee kestävää metsätaloutta ja tervettä ympäristöä. Teemme määrätietoisesti työtä vähentääksemme ympäristövaikutuksia tuotannon jokaisessa vaiheessa.

Käytämme puuta ylpeinä, sillä se on uusiutuvaa luonnonmateriaalia, josta valmistetuilla laatutuotteilla on pitkä käyttöikä ja pieni ekologinen jalanjälki.

Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaisvaatimuksia sekä edellytämme sitä myös kaikilta sopimuskumppaneiltamme.

Oikea-aikaiset hoitotyöt tukevat metsän luontoarvoja

Vastuullinen talousmetsänhoito ja metsän luontoarvot eivät sulje toisiaan pois. Talousmetsän elinkaaressa on monta vaihetta:

  • taimikko
  • nuori kasvatusmetsä
  • varttunut kasvatusmetsä
  • uudistuskypsä metsä

Kun metsä on uudistuskypsä, sille on aika tehdä päätehakkuu ja luoda uudelle metsälle uusi alku. Näin metsän elinkaari on kulkenut yhden kierroksen, johon kuluu lähes ihmisikä. Jotta metsän elinkaari jatkuu, sille on tehtävä oikea-aikaiset ja riittävät hoitotyöt.

Talousmetsänhoito ja luontoarvot kulkevat käsikädessä.

Isojoen Saha hankkii puuta vain tilauskohtaisesti

Isojoen Saha hankkii puuta metsänomistajilta tilauskohtaisesti todettuun tarpeeseen. Vuotuinen raaka-ainetarpeemme on noin 320 000 m3 sahatukkia, josta noin 90 % ostetaan yksityisiltä metsätiloilta. Metsäosastomme hankkii käyttämästämme puusta noin 70 %, ja 30 % tulee alueemme metsänhoitoyhdistyksiltä ja metsäyhtiöiltä.

Kannamme vastuun hyvästä metsänhoidosta

Kunnioitamme metsänomistajan näkemystä luonnonhoidosta. Puukaupan yhteydessä puun myyjä ja Isojoen Saha sopivat hyvän metsänhoidon mukaisista toimenpiteistä kyseisellä metsätilalla. Näitä ovat esimerkiksi:

  • säästöpuiden jättäminen
  • arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen
  • erityiskohteiden suojeleminen
Puuhaketta putoaa kasaan.

Hyödynnämme puun ja sahauksen sivutuotteet kokonaan

Puu on uusiutuva ja monikäyttöinen materiaali, jonka pystymme käyttämään kokonaan tyvestä latvaan ja kuoresta puun sydämeen.

Sahauksessa syntyy paljon sivutuotetta, haketta ja puunkuorta, jotka hyödynnämme kokonaan. Ne käytetään joko teollisuuden raaka-aineena tai biopolttoaineena. Sivutuotteiden käyttö:

  • Puun kuori toimitetaan lämpöenergian tuotantoon polttoaineeksi.
  • Hake toimitetaan paperi- ja selluteollisuuden raaka-aineeksi.
  • Sahanpuru toimitetaan bioenergiayhtiöille polttoaineeksi.

Sahauksessa yhdestä tukkikuutiosta syntyy sahatavaraa, haketta, puunkuorta ja sahanpurua seuraavassa suhteessa:

Sitoudumme ympäristövastuullisuuteen

Isojoen Saha noudattaa toiminnassaan omia ympäristöperiaatteitaan. Lisäksi olemme mukana Sahateollisuuden metsäympäristöohjelmassa, ja metsänhankinta ja sahatavaran laatumme on sertifioitua.

Tutustu tarkemmin:

Metsäsertifikaatti