Var en del av det finska träets historia.

Våra tjänster

I de finska skogarna växer världens starkaste, vackraste och hållbaraste barrträd. Av det här råmaterialet tillverkar vi högklassigt sågat virke för världsmarknaden.

Screenshot 2021-06-18 at 11.40.51

Sälj virke till oss

Vi är en pålitlig och professionell samarbetspartner som hjälper dig att sköta din skog på ett hållbart sätt, samtidigt som du kan öka värdet på den. Be om offert på avverkning.

Isojoen Sahan laivausmerkeillä IS-SA leimatut lautojen päät.

Beställ sågat virke av oss

Vi skräddarsyr virket enligt kundens önskemål så att längden, sorteringen och fuktgraden på virket passar dina unika behov.

Vår story

För vårt familjeföretag är trä en hjärtesak

Hållbarhet

Hela vår verksamhet grundar sig på hållbart skogsbruk.

Det trä som vi upphandlar kommer från finska skogar som skötts på ett hållbart sätt. För oss är det viktigt att skogen mår bra och att skogens livscykel beaktas i alla skeden av vårt arbete. När träden fälls planteras nya trädplantor i deras ställe.

Bekanta dig med vårt hållbara skogsbruk