Tjänster för skogsägare

Vi är en pålitlig samarbetspartner i alla skeden av skogens livscykel

På Isojoen Saha hjälper vi skogsägare i alla skeden av skogens livscykel. Genom hållbart skogsbruk garanterar vi att din skog mår bra och att avkastningen växer. Med hjälp av god planering kan vi maximera mängden stockar, vilket betyder att du som skogsägare får bättre avkastning. Vi upphandlar vårt trä i en radie på cirka 100 kilometer från Isojoki, det vill säga i Södra Österbotten, Satakunta och Birkaland. Vi sysselsätter dessutom en lång rad underleverantörer i närregionen.

Så här säljer du virke åt oss

Vi betjänar skogsägare i alla skeden av virkeshandeln, från planeringen till efterarbetet. Kontaktpersonen på ditt eget område hjälper dig och sköter vid behov om alla praktiska arrangemang.

De olika skedena i virkeshandeln

Högre avkastning för skogsägare

Vi utnyttjar alltid hela stockdelen av trädet, vilket ger dig som skogsägare högre avkastning. Vid avverkningen beaktar vi dina önskemål och principerna för hållbart skogsbruk.

Be om offert eller fråga om virkeshandel

Vi köper tall och gran från skogar i olika åldrar

Vi köper barrträd från hållbara finska skogar kring Isojoki. Vi är intresserade både av gallring och slutavverkning.

  • Slutavverkning av skog som ska förnyas (60-90 år)
  • Gallring av medelgammal skog
  • Första gallring av skogs som är 20-40 år

Fråga mer av din lokala kontaktperson

Hållbar skogsvård gynnar både naturen och plånboken

Din skogsegendom är värdefull, både ur ekonomisk synvinkel och för rekreation. Dessutom binder skogen koldioxid vilket gagnar klimatet. Skötseln av en industriskog gynnar naturvärdena, och med insatser vid rätt tidpunkt kan du ta hand om din skog på många olika sätt:

  • Skogens välmående ökar
  • Du höjer avkastningen på skogen
  • Skogen bevaras för kommande generationer

När du sköter din industriskog på ett hållbart sätt kan skogen också användas för rekreation, samtidigt som skogens naturvärden ökar. En välskött skog stöder också naturens mångfald.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Användning av trä

Användning av trä

Nyckeltal för virkeshandeln vid Isojoen Saha

Vi betjänar dig i virkeshandeln

Din lokala kontaktperson

Ta kontakt