Virke

Vi skräddarsyr virket efter dina behov

Isojoen Saha producerar virke av finländska barrträd, som har vuxit i närheten av sågen i skog som skötts på ett hållbart sätt. Vi tillverkar både traditionellt virke och olika specialprodukter. Vi beaktar dina behov redan i stock stämpling  i skogen.

Storlek

Vi producerar virke både i standard- och specialmått.

Kvalitet

Som råvara väljer vi alltid den del av stocken som passar bäst för kundens behov.

Styrka

Virket kan sorteras maskinellt enligt hur starkt det är på det sätt som kunden önskar.

Torkning

Vi kan torka virket så att fukthalten är 8-22 %.

Berätta vilka dina önskemal är, så levererar vi

Private Sauna

Bild: Lunawood

En uppvisning i skicklig förädling

Vi tillverkar sågade trävaror för träförädlare och trävaruhandlare, både för den inhemska marknaden och för utländska kunder. Våra kundrelationer är långa och sträcker sig till och med över generationer. Våra kundgrupper inkluderar:

  • hyvlerier
  • husindustrin
  • fönster-, dörr- och balkindustrin
  • förpackningsindustrin
  • möbelindustrin
  • energivirkesindustrin

Våra referenser

Träets resa från skogen till sågverket och vidare till kundens är alltid en skräddarsydd process.

Finskt trä

Vi arbetar för att främja ett hållbart skogsbruk

Isojoen Saha arbetar för ett skogsbruk som är hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan i varje steg av produktionen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Fraktmärke

Isojoen Sahas fraktmärke

Issa laivausmerkki US.

US och US Frisk grenad

Issa laivausmerkki ST.

SF

Issa laivausmerkki V.

V

Issa laivausmerkki VI.

VI

Issa laivausmerkki PP/VL PL/VL..

Halvrena och Schaal exp.

Klassificering av hållfasthet

Isojoen Sahas märkningar för byggvirke klassificerat enligt hållfasthet

Laivausmerkit_CE1_testi
Laivausmerkit_CE2

Försäljning, export av sågade trävaror