Isojoen Saha Oy

Isojoen Saha är en länk mellan skogsägaren och förädlaren

Isojoen Saha är ett privatägt familjeföretag med en drygt 70-årig historia. Företag har vuxit till en viktig aktör inom skogsbranschen, som upphandlar virke i närområdet och producerar sågat virke av det åt olika träförädlare – både inom Finland och för exportmarknaden.

Vi är en lokal partner för virkesköp

Isojoen Saha grundades i tiderna mitt i ett barrskogsområde. Sågen upphandlar fortfarande sitt råmaterial från de här skogarna, vars ägare har litat på vår skogsavdelning i flera generationer.

Kunderna uppskattar att vi är en lokal aktör, eftersom det också innebär att vi sysselsätter många lokala underleverantörer. Dessutom får man alltid personlig service hos oss.

Läs mer om skogsavdelningens tjänster

Private Villa in Giruliai

Arkkitekt: DO architects
Bilder: Laimonas Ciūnys, DO ARCHITECTS, Lunawood

Vi är en träskräddare som också de mest kräsna kunderna litar på

Våra sågvaror är långt skräddarsydda och vår kundbas bred. Bland kunderna finns allt från träförädlare och kvalitetsmedvetna hyvlerier till trävaruförsäljare. Tack vare att vi varit med i leken länge kan vi möta kundernas specialbehov.

Läs mer om sågens tjänster

Ett familjeföretag

Företagets nyckeltal

Sågproduktionens nyckeltal

Familjeföretagets historia

Anselmi Hakamäki (bildens vänstra sida) är Isojoen Sahan grundare. Han startade sågverksamheten i sin hemby Isojoki år 1949 tillsammans med sina söner Ilmari och Jussi (bildens högra sida) samt sin svärson Aarne. På 70 år har sågteknologin utvecklats med stora steg, och resan har innehållit otroliga vändningar. Nu leds företaget av Hakamäki-familjens tredje och fjärde generation.

Läs om Isojoen Sågverks faser