Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Isojoen Saha Oy

Registrets upprätthållare

Isojoen Saha (0405653-8).

Kontaktperson för registret:

Heli Juhala
Isojoen Saha Oy
Teollisuustie 8
64900 ISOJOKI

heli.juhala@isojoensaha.fi
+358 40 741 8205

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att sköta och administrera kundrelaterade ärenden (offerering, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt eventuella förfrågningar om stöd och reklamation).

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående.

Registrets datainnehåll

Personens basuppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift)

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna fås av de registrerade personerna.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna sparas så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt med tanke på ändamålet (t.ex. kundförhållande, de erbjudna lösningarna/tjänsterna, beställning av nyhetsbrev).

Minimitiden för förvaringen av uppgifterna är den tid som anges i lagen.

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående. Ifall lagen så kräver kan uppgifterna ändå överlåtas åt myndigheterna.

Överlåtande av uppgifter utanför EU och ETA

Principen är att uppgifterna inte utlämnas till länder utanför EU och ETA. Leveransen av vissa varor och tjänster förutsätter ändå att uppgifterna utlämnas utanför EU. De här är:

  • Webbanalytik: Google Analytics och Microsoft Clarity (USA)

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna finns i databaser som uppbevaras på servrar i låsta rum. Endast vissa namngivna personer har tillgång till utrymmena. Servern är skyddad med lämplig brandmur och tekniskt skydd.

För tillgång till databaserna behövs för ändamålet särskilt beviljade inloggningsuppgifter och lösenord. Registerupprätthållaren har begränsat tillgången till datasystemen och andra plattformar så att endast de personer som lagenligt ska kunna behandla uppgifterna har tillgång till dem.

Registerupprätthållarens personal och andra personer har förbundit sig till tystnadsplikt. Med andra ord har de förbundit sig att hemlighålla de uppgifter de får tillgång till då de behandlar personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

  • Kontroll: Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller hen, samt också rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och bristfälliga uppgifter kompletteras.
  • Återkallning: Den registrerade har rätt att motsätta sig att hens uppgifter behandlas, ifall uppgifterna är insamlade utan lov eller i strid med lagen.
  • Radering: Den registrerade har rätt att be att hens personuppgifter raderas, i den mån de inte är nödvändiga för regsiterupprätthållarens uppdrag.´
  • Förflyttning: Den registrerade har rätt att kräva att hens egna uppgifter förflyttas maskinellt till en annan registerupprätthållare.´
  • Överklagande: Den registrerade har rätt att klaga hos dataombudsmannen, ifall hen anser att registerupprätthållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kakor (cookies)

Sajten använder följande kakor:

KakaBeskrivning/syfteVaraktighet
_gaGoogle: personifiering av användarna2 vuotta
_ga_*Google: personifiering av användarna1 vuosi 1 kuukausi
_gidGoogle: personifiering av användarna24 tuntia
_gat_*Google: personifiering av användarna1 minuutti
__cf_bmVimeo: personifiering av användarna15 minuuttia
moove_gdpr_popupGDPR Cookie Compliance: Användarnas cookie-inställningar1 vuosi
pll_languageWebsite: Användarnas språkval1 vuosi