Isojoen Saha investerar i framtiden med en ny såglinje

Isojoen Saha Oy bygger en ny huvudsåglinje. Investeringen är en av de största i företagets historia och fortsätter sågverkets långsiktiga utvecklingsprogram.

Den nya moderna huvudsåglinjen kommer att diversifiera och effektivisera Isojoen Sahas produktion. Till exempel kan träråvaran utnyttjas ännu bättre och noggrannare i framtiden.

”Vårt produktsortiment kommer också att diversifieras. Såglinjen möjliggör mer kundorienterade produkter och bredare marknader”, förklarar VD Esa Hakamäki.

Byggarbetet på de nya lokalerna för såglinjen inleddes i maj 2024 och kommer att slutföras i början av 2025. Själva såglinjen kommer att tas i bruk stegvis under 2025. Den nya huvudsåglinjen kommer att ersätta den nuvarande.

Investeringen medför positiva sysselsättningseffekter för regionen. Lokala företag, som EP-insinöörit Oy och Rakennuspalvelut T Kiukkonen Oy från Kauhajoki, ansvarar för byggarbetet, och flera lokala underleverantörer är involverade i projektet. Såglinjen kommer att levereras av Veisto Oy. Andra utrustningsleverantörer är också huvudsakligen inhemska.

”Multiplikatoreffekterna av den nya huvudsåglinjen är betydande. Investeringen säkrar Isojoen Sahas verksamhet långt in i framtiden, vilket är betydelsefullt för hela regionens ekonomi. Vi är stolta över denna investering i hållbar utveckling och vår regions livskraft. Vi vill vara en pålitlig arbetsgivare och partner för lokala skogsägare och andra intressenter även i framtiden”, säger Hakamäki.

Isojoen Saha grundades 1949 och de första stockarna sågades på samma plats för 75 år sedan. Produktionen kommer att fortsätta på de nuvarande linjerna under hela byggperioden, så det blir inga avbrott i leveranserna. Investeringen i den nya huvudsåglinjen är delfinansierad av Europeiska unionen.

Den nya huvudsåglinjen i ett nötskal

  • Ytan på fastigheten som ska byggas är 2 200 m2
  • Fastigheten inkluderar sågverksmatning, den nya såglinjen, biproduktshantering från sågverksproduktion samt ett matnings- och mellanlagringssystem för grönsortering av sågat virke
  • Byggperiod 2024–2025
  • Den nya huvudsåglinjen kommer att tas i bruk under Isojoen Sahas 75-årsjubileum 2025

För mer information:

Esa Hakamäki, VD för Isojoen Saha: tel. +358 40 5486 040, esa.hakamaki@isojoensaha.fi